...

Fotowoltaika – co z nadmiarem energii?

Jeśli produkcja energii elektrycznej przez system fotowoltaiczny przewyższa potrzeby domu, nadmiar energii może zostać oddany do sieci elektroenergetycznej. W zależności od kraju i regionu, w którym się znajdujesz, istnieją różne mechanizmy pozwalające na sprzedaż nadmiaru energii do sieci, takie jak taryfy net metering, feed-in tariff lub sprzedaż energii na rynku.

 

 

W systemie taryf net metering, nadmiar energii produkowanej przez system fotowoltaiczny jest przesyłany do sieci elektroenergetycznej, a właściciel instalacji otrzymuje kredyty za tę energię. Kredyty te są odejmowane od rachunków za energię elektryczną, kiedy system fotowoltaiczny nie produkuje wystarczającej ilości energii.

 

 

W przypadku feed-in tariff, właściciel systemu fotowoltaicznego otrzymuje specjalną stawkę za energię, którą produkuje i sprzedaje do sieci elektroenergetycznej.

 

Alternatywnie, właściciele systemów fotowoltaicznych mogą sprzedawać swoją energię bezpośrednio na rynku, korzystając z platform handlowych, które pozwalają na bezpośrednie sprzedawanie energii do odbiorców.

 

 

Wszystkie te mechanizmy pozwalają na wykorzystanie nadmiaru energii produkowanej przez system fotowoltaiczny i mogą pomóc w zmniejszeniu rachunków za energię elektryczną lub nawet przynieść dodatkowe zyski.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.